Търся дипломиран доктор за работа в Германия на длъжност интернист, личен доктор или обща медицина! Владеенето на езика е задължителен! За подробна информация: spele.dukic@gmx.de