За мен

 

1986 – 1991 г. Висше образование
Висш химико-технологически институт – гр. София
Факултет по органична технология и инженерна химия
Квалификация – инженер – биотехнолог

1991 – 1994 г.
Медицински университет – гр. Плевен
лаборатория по електронна микроскопия

1994 – 1995 г.
Втора поликлиника – гр. Плевен
биохимик в клинична лаборатория

1995 – 2014 г.
Регионална здравна инспекция – гр. Плевен
Ръководител лаборатория „Промишлена токсикология”
Гл. експерт дирекция „Лабораторни изследвания” – лаборатория „Микотоксини и добавки”
инструментални методи за анализи по безопасност на храни, води и козметика / високо-ефективна течна хроматография /HPLC/ и/ LC/MS/MS/

Опит

биолог
5800, Плевен, България, ул. Ген. Скобелев 20