Опит

1000, София, България, ул. "Св. Георги Софийски" №3
Дари плазма! Спаси трима!
Дари плазма! Спаси трима!

Българският лекарски съюз и Сдружение „Лечение на Covid-19 с реконвалесцентна плазма“ започват Ин...