Специалности

Обща медицина

Сертификати

Най-честите заболявания с водещ симптом световъртеж
2018-07-10
Медикаментозна алергия
2018-07-10
Лечение на инфекции, причинени от Clostridium difficile
2018-07-10
ОСТРА СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ – ПОВЕДЕНИЕ
2018-07-10
ШИРОКОКОМПЛЕКСНИ ТАХИКАРДИИ - ДИФЕРЕНЦИАЛНА ДИАГНОЗА И ПОВЕДЕНИЕ
2018-07-10
Психология на труда. Професионален стрес
2019-08-09

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb