За мен

Андонова работи във верига аптеки "Софармаси" в Пловдив.