Специалности

Ендокринология и болести на обмяната

Сертификати

Биотехнологии в кардиологията: Моноклонални антитела - нова ера в лечението на фамилната хиперхолестеролемия
2018-11-13
Комплайънс и придържане към терапията при захарен диабет тип 2
2020-01-16
Има генетична предразположеност към микросъдовите диабетни усложнения ( видео )
2020-01-16
Съвременни терапевтични подходи при диабетна ретинопатия
2020-01-16
Как се промениха алгоритмите за лечение на диабет през последните 100 години?
2020-02-18
Проф. д-р Танкова: SGLT 2 инхибитори в лечението на захарен диабет тип 2
2020-02-18
Новости в терапията  с GLP-1 рецепторни агонисти при захарен диабет ​
2020-02-18
ДИАБЕТ и СЪРДЕЧНОСЪДОВ РИСК
2020-02-18
Избор на терапия при недостатъчен базален инсулин (ВИДЕО)
2020-02-18
Диабетна невропатия – същност, патогенеза и клинично значение
2020-02-18

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb