Последователи
д-р Ганка  Лазарова
д-р Ганка Лазарова
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Силвия Куцарова