Образование

2017 - До момента
Студент по медицина
МУ Пловдив

Специалности

Студент по медицина

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Езици

английски
български

Поканете ваши колеги в CredoWeb