За мен

През 2009 г. завършва медицина в МУ-Пловдив. Наградена е от ръководството на Медицински факултет с грамота по случай отличен успех и системност в овладяване на професионални знания и умения. През 2010 г., след конкурс е назначена като лекар-специализант по ендокринология в Клиника по метаболитно-ендокринни заболявания и диететика на УМБАЛ "Царица Йоанна – ИСУЛ" София, Институт за специализация и усъвършенстване на лекарите. През 2014 г., след успешно положен държавен изпит придобива специалност по Ендокринология и болести на обмяната. От 2018 г. е част от екипа специалисти на МЦ "Св. Пантелеймон" Пловдив и ДКЦ „Изток“ Пловдив.

Опит

4000, Пловдив, България, ул. Храбрец 15