За мен

Началник на Отделение за активно лечение на гранични психични състояния при мъжете