Опит

лекар
5800, Плевен, България, ул. „Българска авиация“, Западна индустриална зона