За мен

Завършила е медицина в МУ Пловдив.

Специализира лъчетерапия от 2017г.

Опит

4000, Пловдив, България, бул. Ал. Стамболийски 2А

Специалности

Лъчетерапия

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb