За мен

Първият и единствен специалист в България, завършил Дентална медицина, Зъботехника, Здравен мениджмънт и Право . Интереси в областта на Медицинското право и Здравния мениджмънт . 

Образование

1999 - 2002
Зъботехника
Медицински университет - Пловдив
Пловдив , България
2004 - 2010
Обща дентална медицина
Медицински университет - Пловдив
Пловдив , България
2010 - 2018
Право
Пловдивски Университет
2017 - 2017
Здравен мениджмънт
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите
Пловдив , България

Организации, в които членувате

  • Съсловна

    Български зъболекарски съюз
  • Съсловна

    Камара на строителите в България

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb