За мен

Д-р Кристина Йотова завършва Медицински университет – Плевен през 2017 г. От следващата година започва специализация по педиатрия в Клиниката по педиатрия на УМБАЛ Плевен, назначена е за хоноруван преподавател и е зачислена като редовен докторант към Катедрата по детски болести на Медицински университет – Плевен. От 2022 г. е асистент към същата катедра. През 2023г. придобива специалност по педиатрия.

Опит

Лекар, асистент
5800, Плевен, България, ул. Георги Кочев 8 а