За мен

 

Притежава специалности по вътрешни болести и по ендокринология и болести на обмяната, както и магистратура по Здравен мениджмънт. Научните й интереси са в областта на диабетологията и тиреоидна патология.