д-р Диана Рашкова създаде статус
21 май
Добре са изложени фактите по отношение продължителноста и качеството на живота при пациентите със СН.