За мен

Проф. д-р Красимир Антонов, дмн, е началник на отделение “Диагностика, лечение и проследяване на болни с вирусни хепатити, порфирии и чернодробна патология при трансплантация” към Клиниката по гастроентерология на УМБАЛ “Св. Иван Рилски”, София. Той е сред най-изтъкнатите хепатолози в България.

  • Специалностите Вътрешни болести и Гастроентерология и диететика придобива през 1995 г. и 2000 г. 
  • През 2000 г. защитава дисертация на тема “Хроничен делта хепатит” и придобива образователна и научна степен доктор.

Председател е на Българското дружество по гастроентерология, гастроинтестинална ендоскопия и абдоминална ехография; член на Европейската асоциация за изучаване на черния дроб (EASL), с международни специализации в Атина, Копенхаген, Лисабон, Неапол, Прага.

Опит

1000, София, България, бул. Акад. Иван Евстатиев Гешов 15