Опит

9700, Шумен, България, пл. Въраждане 1, ет.1, кабинет 2
0878 508790
Дни за консултация

Понеделник

07:30 - 13:00

Вторник

07:30 - 13:00

Четвъртък

07:30 - 13:00

Петък

07:30 - 13:00