Опит

8800, Сливен, България, бул. Христо Ботев 2
8800, Сливен, България, ул. "Цар Освободител" № 30-А-1

Специалности

Психиатрия

Сертификати

Електронно обучение за лекарите от НЕЛК
2019-10-04

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb