Опит

лекар
6000, , България, Цар Калоян № 26
0898652197
Дни за консултация

Вторник

15:00 - 18:00

Четвъртък

15:00 - 18:00

Събота

08:00 - 12:00

Прием само след запазен час
Платен прием
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)