Опит

Медицинска сестра
1000, София, България, бул. Г. М. Димитров 16
Медицинска сестра
1000, София, България, бул. П. Славейков 52А

Образование

2013 -
Медицина
Софийски университет

Специалности

Студент по медицина

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Езици

немски
френски
английски
български

Поканете ваши колеги в CredoWeb