За мен

Председател на ТЕЛК 0110-първи състав към МБАЛ Благоевград

Опит

Председател на ТЕЛК - Първи Състав
2700, Благоевград, България, ул. Славянска 60