За мен

Член на ТЕЛК 0212 - трети състав към УМБАЛ Бургас

Опит

Член на ТЕЛК 0212 - трети състав
8000, Бургас, България, бул. Стефан Стамболов 73

Специалности

Вътрешни болести

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb