За мен

Член на ТЕЛК 0212 - трети състав към УМБАЛ Бургас