Опит

старша медицинска сестра
4000, Пловдив, България, ул. Филип Македонски 37