За мен

Член на ТЕЛК Лом

Опит

Член на ТЕЛК Лом
3600, Лом, България, ул. Каблешков №2

Специалности

Нервни болести / Неврология

Сертификати

Електронно обучение за лекарите от НЕЛК
2019-11-29

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb