За мен

Д-р Калнева е млад и амбициозен лекар по дентална медицина в град Пловдив. Интересите й са в областта на терапевтичната стоматология, детска дентална медицина и естетика.

 

Стоматологичен кабинет Д-р Калнева предлага лечение в следните направления:

 

- Кариесология

- Ендодонтия

- Пародонтология

- Детска дентална медицина

- Протезиране
- Хирургия

- Профилактика

- Директни и индиректни естетични възстановявяния