Опит

6000, Стара Загора, България, Ул. " Ст. Стамболов" 29
Акушерка
6000, Стара Загора, България, ул. Ген. Столетов 2

Образование

2010 - 2012
Магистърска степен по обществено здраве и здравен мениджмънт
МУ София

Специалности

Акушерка
Обществено здравеопазване

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb