За мен

Член на ТЕЛК 1810

Опит

Член на ТЕЛК 1810
7002, Русе, България, ул. Независимост 2

Специалности

Очни болести / Офталмология

Сертификати

Електронно обучение за лекарите от НЕЛК
2019-05-29

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb