За мен

Член на ТЕЛК 1911 - втори състав

Опит

Член на ТЕЛК 1911 - втори състав
7500, Силистра, България, ул."Петър Мутафчиев" 80

Специалности

Очни болести / Офталмология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb