За мен

Председател на ТЕЛК 2711

Опит

Председател на ТЕЛК 2711
9700, Шумен, България, ул. Васил Априлов 63

Специалности

Вътрешни болести

Сертификати

Електронно обучение за лекарите от НЕЛК
2019-09-24

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb