Как се поставя и сваля защитно облекло при работа с COVID-19?
Как се поставя и сваля защитно облекло при работа с COVID-19?

Правилната употреба на личните предпазни средства е решаваща за запазване здравето и живота на ме...