За мен

Притежава специалност ''Обща медицина'' от 2018г.