Опит

Магистър-фармацевт
4400, Пазарджик, България, ул. Болнична 15

Образование

2012 - 2017
Фармация
МУ Пловдив
1999 - 2003
Счетоводство и контрол
СА "Д.А. Ценов"
Свищов , България

Специалности

Фармация

Организации, в които членувате

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb