За мен

Началник Акушерогинекологично отделение и Неонатология-МБАЛ "Св. Мина"

Опит

Началник Акушерогинекологично отделение и Неотатология
4000, Пловдив, България, ул. Иван Вазов 59
hkunchev@abv.bg +359888442407
Прием само след запазен час
Платен прием