За мен

Д-р Арабаджиева е Началник на Приемно-диагностично звено към Центъра за психично здраве-гр. Пловдив