За мен

Член на ТЕЛК № 2341 към ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ СОФИЯ ОБЛАСТ

Опит

Член на ТЕЛК № 2341 към ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ СОФИЯ ОБЛАСТ
1000, София, България, ул. Екзарх Йосиф 59