Опит

Лекар
8000, Бургас, България, кв. Меден Рудник, зона А, кв. 11

Специалности

Кардиология

Сертификати

Контрол на LDL-холестерола при пациенти с фамилна фиперхолестеролемия ?
2019-06-03
Биотехнологии в кардиологията: Моноклонални антитела - нова ера в лечението на фамилната хиперхолестеролемия
2019-06-03
БИОТЕХНОЛОГИИ В КАРДИОЛОГИЯТА: ФАМИЛНА ХИПЕРХОЛЕСТЕРОЛЕМИЯ И LDL-C ТАРГЕТ
2019-06-03
Биотехнологии в кардиологията: Атеросклеротични заболявания и LDL-холестерол
2019-06-03
ОСТЪР КОРОНАРЕН СИНДРОМ С ПЕРСИСТИРАЩА ST-СЕГМЕНТ ЕЛЕВАЦИЯ – РЕПЕРФУЗИОННО ЛЕЧЕНИЕ
2019-06-03
ШИРОКОКОМПЛЕКСНИ ТАХИКАРДИИ - ДИФЕРЕНЦИАЛНА ДИАГНОЗА И ПОВЕДЕНИЕ
2019-06-03
Предсърдно мъждене - терапевтичен подход
2019-06-03
ОСТРА СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ – ПОВЕДЕНИЕ
2019-06-11

Организации, в които членувате

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb