Образование

2019 - 2019
Рехабилитатор
Медицински Университет-Медицински колеж Пловдив
Пловдив , България

Специалности

Кинезитерапия
Рехабилитатор
Акупунктура
Медицинска информатика и здравен мениджмънт

Сертификати

Ергон терапия
1720

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb