Специалности

Студент по медицина

Сертификати

Съвременни терапевтични подходи при диабетна ретинопатия
2019-11-17
Проф. д-р Танкова: SGLT 2 инхибитори в лечението на захарен диабет тип 2
2019-11-20
Новости в терапията  с GLP-1 рецепторни агонисти при захарен диабет ​
2019-11-24
Комплайънс и придържане към терапията при захарен диабет тип 2
2020-01-23
Има генетична предразположеност към микросъдовите диабетни усложнения ( видео )
2020-01-29
Как се промениха алгоритмите за лечение на диабет през последните 100 години?
2020-02-01
Диабетна невропатия – същност, патогенеза и клинично значение
2020-03-19
ДИАБЕТ и СЪРДЕЧНОСЪДОВ РИСК
2020-03-20
Избор на терапия при недостатъчен базален инсулин (ВИДЕО)
2020-03-23
Проф. Каменов: Диабетна невропатия – диагностични методи и възможности за лечение
2020-04-13
Избор на първа инжекционна терапия
2021-01-18 23:24:10

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb