За мен

Старши преподавател в Медицински университет гр.Пловдив, МФ, катедра „Сестрински
и акушерски грижи“.

 

Магистър по „Технология на биопродуктите“ от ВИХВT-гр.
Пловдив и Магистър по „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ от
Медицински университет- гр. София