За мен

Асистент в катедра „Сестрински грижи” към Факултет по Обществено здраве на Медицински университет – Пловдив.