За мен

Студент по фармация във Факултет "Фармация" при МУ-Плевен.