Образование

2018 - До момента
Медицина
МУ Плевен

Специалности

Студент по медицина

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Езици

английски

Поканете ваши колеги в CredoWeb