Публикация

Център за деца с аутизъм И АЗ МОГА, гр. Пловдив набира терапевти

Център за деца с аутизъм И АЗ МОГА, гр. Пловдив набира терапевти

Център за деца с аутизъм И АЗ МОГА в гр. Пловдив набира терапевти


Център за деца с аутизъм И АЗ МОГА в гр. Пловдив

набира специалисти: логопеди, психолози, специални педагози, студенти от тези специалности.

Изисквания към кандидатите:

- Мотивация за работа с деца с аутизъм и техните семейства

- Владеенето на английски език e предимство

Кандидатите могат да изпратят: CV, мотивационно писмо и актуална снимка на: office@icantoo.eu

За повече информация: Десислава Енева: 0885 277 342

След набиране на кандидатурите, ще се свържем с Вас за насрочване на интервю.

Коментари