Публикация

Апаратът Resona 7 - революцията в ехографската диагностика вече и в България, ексклузивно в гастроентеролочното отделение на Болница Доверие

Апаратът Resona 7 - революцията в ехографската диагностика вече и в България, ексклузивно в гастроентеролочното отделение на Болница Доверие

Добрата диагностика е от ключово значение за провеждането на възможно най-доброто и адекватно лечение на пациентите


Основните предпоставки, необходими за доброто диагностициране са две –  високотехнологичната апаратура и квалифицираните, добре обучени кадри. Отличните специалисти, работещи в МБАЛ Доверие вече имат на разположение един от най-модерните и високотехнологични диагностични апарати - новия премиум ехограф Resona 7. Той е производство на една от водещите в света фирми за ултразвукова техника Mindray,  като патентованата технология, вложена в него е оценена от американската агенция за пазарни проучвания (Frost & Sulivan) като революционна, което прави апарата  2 генерации над всички други. Чрез ехографа Resona 7 могат  да се видят находки, които с друга техника ще бъдат пропуснати.


Resona 7 работи с патентована технология наречена ZST+ (зонова сонографска технология). Благодарение на нея специалистът, а от там и пациентът получават няколко ключови предимства:

 

  • За първи път в ехографската диагностика вече целият образ (ехографски наблюдаваната зона в пациента) е на фокус. При всички други апарати специалистът трябва да избира зоната на интерес, която да се вижда най-добре, като в другите зони резолюцията е по-лоша и има риск да се пропусне нещо важно. С Resona 7 за първи път в света- вече има прецизно фокусиране върху всеки - малък отделен пиксел ( детайл) от образа, като специалистът разполага не с 1 или 4, а с почти безброй фокус зони и получава възможност много по-прецизно и обстойно да прегледа  пациента.

 

  • Технологията ZST+, заложена в ехографа Resona 7,  значително подобрява резолюцията и позволява всяка една видима точка в целия образ да бъде на фокус. Това  значително подобрява диагностичните възможности на апарата и позволява на специалиста в по-ранен етап да открие евентуални рискови находки, като същевременно намалява значително риска от пропуски и грешки, причинени от по-лошата резолюция на други апарати. Ценното за  пациента е, че така има по-голям шанс за по-успешно и по-бързо излекуване.

 

  • Патентованата технология на апарата позволява  да се подобрят едновремено 3 важни параметъра, съществени за правилната  диагностика на пациента - резолюция, тъканна еднородност в цялото наблюдавано поле и кадрова скорост. С другите налични на пазара технологии,  специалистите трябва да преценяват кой параметър да изберат. С Resona 7 за първи път не е нужно да се прави този избор.

 

  • Благодарение на технологията ZST+ ехографът позволява с него да се добиват 10 пъти по-бързо образи. Така апаратът има 9 пъти повече време за прецизна обработка на образа и за прилагане на нови и по-добри инструменти за анализ. Такъв инструмент например е т.н. "Високо дефинитивно изобразяване". С него апаратът позволява  едновременно да се наблюдава прецизен 2D образ, а там където има съмнение да се приложи тази функция и да се види доста по-ясно дали и какъв проблем има.

 

  • Друго предимство от това, че апарата Resona 7 добива 10 пъти по-бързо образ е много по-краткото ултразвуково натоварване на пациента, което е  от съществена полза при извършване на контрастно усилена ехография. ZST+ гарантира по-дълго време на живот на контраста, което позволява по-добра диагностика на пациента.
    Допълнителните режими за контрастно изследване - миксиран образ тъкан/контраст,  усилен контраст и др. допринасят за едно много по-добро и диагностично прецизно контрастно изследване.
  • Още едно от предимствата на ехографа Ресона 7 е,  че той разполага с  много чувствителен и прецизен доплер.

Пациентите на МБАЛ Доверие вече имат възможността да бъдат диагностицирани с ехографа Ресона 7, разполагащ с най-революционната и иновативна технология в света.
Всички изброени предимства на новия ехограф Ресона 7, който е на разположение на специалистите на МБАЛ Доверие допринасят за много по- прецизната диагностика на пациентите на болницата, което от своя страна води до по-адекватното им лечние. 


При нужда от консултация или преглед със специалистите на МБАЛ Доверие, може да запишете час на телефон 0700 20 343 или на 02/40 36 100, в сайта на МБАЛ Доверие http://www.mbal.doverie.bg/ или на място - гр. София, ж.к. „Овча купел“ 2, ул. „Фридрих Грюнангер“ №2

" }-->

Коментари