Публикация

Променена монография за Еритромицин етилсукцинат 

Променена монография за Еритромицин етилсукцинат 

Това е във връзка с границите и условията на определяне на примесите


Променената монография за Еритромицин етилсукцинат (Erythromycin ethylsuccinate (0274), одобрена на 1 март 2017 г. от Европейската комисия по фармакопея, ще стане ефективна чрез процедура за бързо въвеждане от 1 май 2017 г., съгласно Резолюция AP-CPH (17) 1 на СЕ. (Заповед РД-01-154/25.04.2017 г. на министъра на здравеопазването). 

Монографията е достъпна в допълнение 9.1 (онлайн) и в допълнение 9.3 (за другите форми, в които се предлага Европейската фармакопея). 

Промяната е във връзка с границите и условията на определяне на примесите.
(https://www.edqm.eu/sites/default/files/monograph_erythromycin_ethylsuccinate_-_march_2017.pdf).

Коментари