Променена монография за Еритромицин етилсукцинат 
Променена монография за Еритромицин етилсукцинат 
Променена монография за Еритромицин етилсукцинат 
Изпълнителна агенция по лекарствата
Изпълнителна агенция по лекарствата
Институция
Променена монография за Еритромицин етилсукцинат 

Променена монография за Еритромицин етилсукцинат 

Това е във връзка с границите и условията на определяне на примесите

Променената монография за Еритромицин етилсукцинат (Erythromycin ethylsuccinate (0274), одобрена на 1 март 2017 г. от Европейската комисия по фармакопея, ще стане ефективна чрез процедура за бързо въвеждане от 1 май 2017 г., съгласно Резолюция AP-CPH (17) 1 на СЕ. (Заповед РД-01-154/25.04.2017 г. на министъра на здравеопазването). 

Монографията е достъпна в допълнение 9.1 (онлайн) и в допълнение 9.3 (за другите форми, в които се предлага Европейската фармакопея). 

Промяната е във връзка с границите и условията на определяне на примесите.
(https://www.edqm.eu/sites/default/files/monograph_erythromycin_ethylsuccinate_-_march_2017.pdf).

Мнения