Становище на МБАЛ „Бургасмед“ относно репортажа на „Господари на eфира“
12.05.17
МБАЛ Бургасмед
МБАЛ Бургасмед
Лечебно заведение
Становище на МБАЛ „Бургасмед“ относно репортажа на „Господари на eфира“

Становище на МБАЛ „Бургасмед“ относно репортажа на „Господари на eфира“

В конкретния случай, излъчен в репортажа на „Господари на ефира“, не става дума за злоупотреба със средства на НЗОК, а се касае за техническа грешка

Във връзка с излъчен репортаж в предаването „Господари на eфира“ по Нова телевизия на 10.5.2017г. ръководството на МБАЛ „Бургасмед“ иска да заяви следното:

Пациентката постъпва по спешност за лечение след травма в Отделение по ортопедия и травматология към МБАЛ „Бургасмед“ ЕООД като след снемане на анамнеза и извършен широк набор от инструментални и параклинични изследвания, категорично се установява, че е необходимо да постъпи за лечение по клинична пътека № 219 „Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност“ с МКБ 80.16: „*80.16 артротомия на коляно. Други инцизионни процедури на коляно(диагностична пункция). За което пациентката собственоръчно е подписала информирано съгласие.

На 22.11.2016г. на пациентката е извършена интервенцията с посочения по-горе код. Описание на операцията е отразено в Оперативен протокол № 942/22.11.2016г.

След извършена проверка на епикризата от Отделение по Ортопедия и травматология е установена допусната явна фактическа грешка. В епикризата на пациентката относно оперативната интервенция е цитиран погрешен Оперативен протокол № 972/22.11.2016г.

Информация за извършената операция е отразена правилно в Оперативен протокол № 942/22.11.2016г., неразделна част от История на заболяване. Същото се потвърждава от „Книга за хирургични операции в Отделение по ортопедия и травматология“, започната на 20.07.2016г., приключена на 31.12.2016г. В същата книга под № 942 е вписано името на въпросната пациентка и наименование на операцията й по клинична пътека № 219.

Всичко това потвърждава откритата допусната явна фактическа грешка в епикризата на пациентката от страна на техническия секретар въвеждащ данните в информационната система. Същата е подписана от лекуващия лекар и началника на отделението. Длъжността „технически секретар“ не изисква медицинско образование. Лицето заснето със скрита камера няма компетентността да коментира проведеното лечение и медицинските документи. Поради това и високата стойност на документа ръководството на лечебното заведение веднага наложи дисциплинарно наказание на служителя допуснал грешката, както и на лекарите за неупражнен контрол.

МБАЛ „Бургасмед“ е болнично лечебно заведение, което се стреми да предоставя висококачествено медицинско обслужване и добри битови условия на своите пациенти.

Гореизложеното показва, че в конкретния случай, излъчен в репортажа на „Господари на ефира“ не е налице злоупотреба със средства на НЗОК, а се касае за техническа грешка. За това говори и факта, че пациентката е пролежала предвиденото време по извършената по клиничната пътека пункция и собственоръчно е подписала информирано съгласие за проведеното лечение. МБАЛ „Бургасмед“ отчита клиничната пътека за извършената пункция и е получила съответното заплащане за нея, а не по друга пътека с по-висока стойност.

Мнения

12 май 2017 11:51
Милен  Цветанов
12 май 2017 11:51

Без човек да е специалист прави впечатление, че за удобство или не вината за т.нар. "фактическа грешка" се прехвърля на технически секретар без медицинско образование. От написаното горе, но странно защо не е споменато излиза, че вероятно иде реч за грешка при, която са вписани факти за друг пациент /иначе какво би могло да означава и как се е пръкнал "погрешен Оперативен протокол № 972/22.11.2016г."/ , а не на въпросната жена. Ако това е така би било коректно бургаската болница да се свърже с "истинския" пациент, на когото е извършена описаната в епикризата на жалващата се госпожа интервенция и, ако той съществува лечебницата просто може да се свърже с него и след това Господари на ефира да го покажат. Така въпросната болница би доказала, че няма лъжа и измама и спокойно може да изчисти името си. Иначе се остава с чувството, че дисциплинарното наказание на техн. секретар е доста прибързано и дори некоректно, а ако целта е да се замаже положението с намирането на виновник - това е друга работа. Малко сложно го написах, но вероятно повечето тук ме разбраха. Хубав ден!