Публикация

Становище на МБАЛ „Бургасмед“ относно репортажа на „Господари на eфира“

В конкретния случай, излъчен в репортажа на „Господари на ефира“, не става дума за злоупотреба със средства на НЗОК, а се касае за техническа грешка


Във връзка с излъчен репортаж в предаването „Господари на eфира“ по Нова телевизия на 10.5.2017г. ръководството на МБАЛ „Бургасмед“ иска да заяви следното:

Пациентката постъпва по спешност за лечение след травма в Отделение по ортопедия и травматология към МБАЛ „Бургасмед“ ЕООД като след снемане на анамнеза и извършен широк набор от инструментални и параклинични изследвания, категорично се установява, че е необходимо да постъпи за лечение по клинична пътека № 219 „Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност“ с МКБ 80.16: „*80.16 артротомия на коляно. Други инцизионни процедури на коляно(диагностична пункция). За което пациентката собственоръчно е подписала информирано съгласие.

На 22.11.2016г. на пациентката е извършена интервенцията с посочения по-горе код. Описание на операцията е отразено в Оперативен протокол № 942/22.11.2016г.

След извършена проверка на епикризата от Отделение по Ортопедия и травматология е установена допусната явна фактическа грешка. В епикризата на пациентката относно оперативната интервенция е цитиран погрешен Оперативен протокол № 972/22.11.2016г.

Информация за извършената операция е отразена правилно в Оперативен протокол № 942/22.11.2016г., неразделна част от История на заболяване. Същото се потвърждава от „Книга за хирургични операции в Отделение по ортопедия и травматология“, започната на 20.07.2016г., приключена на 31.12.2016г. В същата книга под № 942 е вписано името на въпросната пациентка и наименование на операцията й по клинична пътека № 219.

Всичко това потвърждава откритата допусната явна фактическа грешка в епикризата на пациентката от страна на техническия секретар въвеждащ данните в информационната система. Същата е подписана от лекуващия лекар и началника на отделението. Длъжността „технически секретар“ не изисква медицинско образование. Лицето заснето със скрита камера няма компетентността да коментира проведеното лечение и медицинските документи. Поради това и високата стойност на документа ръководството на лечебното заведение веднага наложи дисциплинарно наказание на служителя допуснал грешката, както и на лекарите за неупражнен контрол.

МБАЛ „Бургасмед“ е болнично лечебно заведение, което се стреми да предоставя висококачествено медицинско обслужване и добри битови условия на своите пациенти.

Гореизложеното показва, че в конкретния случай, излъчен в репортажа на „Господари на ефира“ не е налице злоупотреба със средства на НЗОК, а се касае за техническа грешка. За това говори и факта, че пациентката е пролежала предвиденото време по извършената по клиничната пътека пункция и собственоръчно е подписала информирано съгласие за проведеното лечение. МБАЛ „Бургасмед“ отчита клиничната пътека за извършената пункция и е получила съответното заплащане за нея, а не по друга пътека с по-висока стойност.

" }-->

Коментари

Милен  Цветанов
12 май 2017 11:51

Без човек да е специалист прави впечатление, че за удобство или не вината за т.нар. "фактическа грешка" се прехвърля на технически секретар без медицинско образование. От написаното горе, но странно защо не е споменато излиза, че вероятно иде реч за грешка при, която са вписани факти за друг пациент /иначе какво би могло да означава и как се е пръкнал "погрешен Оперативен протокол № 972/22.11.2016г."/ , а не на въпросната жена. Ако това е така би било коректно бургаската болница да се свърже с "истинския" пациент, на когото е извършена описаната в епикризата на жалващата се госпожа интервенция и, ако той съществува лечебницата просто може да се свърже с него и след това Господари на ефира да го покажат. Така въпросната болница би доказала, че няма лъжа и измама и спокойно може да изчисти името си. Иначе се остава с чувството, че дисциплинарното наказание на техн. секретар е доста прибързано и дори некоректно, а ако целта е да се замаже положението с намирането на виновник - това е друга работа. Малко сложно го написах, но вероятно повечето тук ме разбраха. Хубав ден!