Публикация

САГИТАЛНИЯТ БАЛАНС В ТОРАКОЛУМБАЛНИЯ И ЛУМБАЛНИЯТ ОТДЕЛИ – ПРОБЛЕМИ, КРИТЕРИИ И ИНТРАОПЕРАТИВНИ ТЕХНИКИ ЗА РЕШАВАНЕТО ИМ /първа част/

САГИТАЛНИЯТ БАЛАНС В ТОРАКОЛУМБАЛНИЯ И ЛУМБАЛНИЯТ ОТДЕЛИ – ПРОБЛЕМИ, КРИТЕРИИ  И ИНТРАОПЕРАТИВНИ ТЕХНИКИ ЗА РЕШАВАНЕТО ИМ
/първа част/

 

Темата е разработена от В. Росманов, И. Пълев ,М. Сингх, В.Вътов, К. Краевски.

Коментари