Публикация

Мениджър продажби 

Мениджър продажби 

Изисква се опит – минимум 3 години 


„Софарма Трейдинг“ АД, част от групата „Софарма“, е търговска компания, предоставяща качествени и иновативни услуги в сектора на грижа за здравето.
 

Ние вярваме, че хората са наша основна ценност! 

За екипа на отдел „Аптечен пазар“ търсим:

Мениджър продажби – аптечен пазар за гр. София

Основни задължения:
- Управлява продажбите на поверените му клиенти, с цел изпълнение на плана за продажби по клиенти и продукти;
- Развива съществуващите, привлича и разработва нови клиенти на компанията за достигане на заложените показатели;
- Договаря взаимоотношенията с клиентите, за които отговаря, спазвайки утвърдената търговска рамка в компанията;
- Познава, представя и налага фокусно продукти и производители на компанията и договаря продажби по действащите промоции към клиентите, с които работи;
- Изготвя точно и навременно всички необходими планово – отчетни форми, доклади и справки, касаещи дейността му.

Изисквания към кандидатите:
- Висше образование;
- Професионален опит в сферата на продажбите – минимум 3 години; 
- Опит в работа с корпоративни/ключови клиенти ще се счита за предимство;
- Много добра компютърна грамотност – MS Word, MS Excel, MS PowerPoint;
- Умение за водене на преговори;
- Шофьорска книжка – категория В.

Ние предлагаме:
- Отлична атмосфера и условия за работа;
- Конкурентно възнаграждение;
- Работа в динамичен екип.

Ако предложението ни представлява интерес за Вас и смятате, че отговаряте на посочените изисквания, моля, изпратете автобиография и мотивационно писмо. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Вашата кандидатура ще бъде разгледана при спазване на пълна конфиденциалност и според изискванията на ЗЗЛД.

За да кандидатствате по тази обява, натиснете тук!

Коментари